Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - USTRÓJ POLSKI LUBELSKIEJ

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

a) najwyższym organem państwowym była - Krajowa Rada Narodowa:

- liczba posłów (zgodnie z konstytucją marcową) do KRN nie mogła przekroczyć 444,

- szerokie uprawnienia otrzymał przewodniczący KRN, Bolesław Bierut (łączył w swych rękach dawne uprawnienia marszałka sejmu i prezydenta), był najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, reprezentował państwo na zewnątrz,

b) PKWN spełniał rolę rządu,

c) natychmiastowa likwidacja stworzonej przez okupanta administracji i policji,

d) w sierpniu wprowadzono nową administrację państwową ( w obawie przed opanowaniem przedstawicieli Polski Podziemnej),

e) powołano Urzędy Bezpieczeństwa (UB) po zreorganizowaniu Milicji Obywatelskiej,

f) zorganizowano administrację gospodarczą,

Do góry