Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA PKWN

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

W momencie powstania PKWN wszystkie państwa wielkiej kolacji ,prócz ZSSR, uznawały rząd polski na wychodźstwie. W dniach 26 lipca - 1 sierpnia 1944 ZSRR zawarł z PKWN szereg porozumień:

a) rząd ZSRR zgodził się na korzystny dla Polski przebieg granicy w Prusach Wschodnich,

b) uzyskano obietnicę poparcia granicy zachodniej (miała przebiegać wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, z pozostawieniem Szczecina po stronie polskiej).

27 lipca przybył do Moskwy premier rządu polskiego na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk. Zamierzał on doprowadzić do porozumienia z ZSRR z pominięciem KRN. Jednak ta wizyta Mikołaczyka jak i październikowa nie przyniosła żadnych rezultatów, ponieważ Stalin domagał się porozumienia obu obozów: londyńskiego i lubelskiego, wykorzystując fakt, że w Moskwie przebywała wówczas delegacja KRN. Jednak nie doszło między nimi do porozumienia.

W listopadzie 1944 roku Stanisław Mikołajczyk podał się do dymisji. Dymisja jego pociągnęła za sobą rozłam wśród polskiej emigracji. W grudniu 1944 PKWN nawiązała pierwsze kontakty międzynarodowe z Francją, Jugosławią i Czechosłowacją. 27 grudnia 1944 roku ZSRR zapowiedział uznanie PKWN jako oficjalnego rządu polskiego.

Do góry