Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE TYMCZASOWEGO RZĄDU JEDNOŚCI NARODOWEJ

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Na konferencji jałtańskiej postanowiono powołać rząd polski w takim składzie, aby mógł być on uznany przez mocarstwa zachodnie, ponieważ istnienie dwóch rządów - jednego popieranego przez ZSRR i drugiego przez USA i Anglię prowadziło do konfliktów i uniemożliwiało wzięcie udziału Polaków w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco - kwiecień/czerwiec 1945.

21 kwietnia 1945 roku podpisany został układ o "przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Polską a ZSRR" - wytyczał kierunek przyszłej polskiej polityki zagranicznej. W czerwcu Stanisław Mikołajczyk, Jan Stańczyk i Antoni Kołodzieja spotkali się w Moskwie z przedstawicielami Rządu Tymczasowego.

Powołana komisja w składzie: Władysław Gomułka, Władysław Kiernik oraz Stanisław Szwalbe opracowała ostateczny kompromisowy tekst porozumienia w sprawie powołania rządu. 28 czerwca 1945 roku prezydent KRN powołał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Premierem został Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierami Władysław Gomułka i Stanisław Mikołajczyk. 16 października 1945 roku w imieniu TRJN Wincenty Rzymowski (minister spraw zagranicznych) podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych - tym samym Polska stała się jednym z założycieli ONZ.

Do góry