Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE RZĄDU TYMCZASOWEGO RP

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

31 grudnia 1944 roku na posiedzeniu KRN uchwalono powołanie Rządu Tymczasowego RP. Premierem został dotychczasowy przewodniczący PKWN, Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierem Władysław Gomułka (PPR) i Stanisław Janusz (SL)y zostycznia 1945 Rząd Tymczasowch mstał uznany przez ZSRR, a następnie przez Jugosławię i Czechosłowację. Natomiast sprzeciwiły się Stany Zjednoczone i Anglia, które uznały rząd Tomasza Arciszewskiego w Londynie (to on zajął miejsce premiera po dymisji Mikołajczyka).

Do góry