Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE PKWN

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

20 lipca w Moskwie podjęta została decyzja (przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej) o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W dwa dni później przez radio moskiewskie odczytano w języku polskim Manifest PKWN. Jako miejsce ogłoszenia manifestu (wydrukowanego w radzieckich drukarniach) podano Chełm Lubelski. Kierownictwo PKWN przybyło do niego kilka dni później. Przewodniczącym PKWN został Edward Osóbka-Morawski.

Jego zastępcami natomiast Wanda Wasilewska i Andrzej Witos. Jednak zanim wyruszyli do Polski musieli podpisać w Moskwie szereg porozumień i układ w sprawie granic. Wyrazili w nim zgodę na linie Curzona z pozostawiwowam Grodna i Lprze po stronie radzieckiej - 27 lipca 1944 - jedynym ustępstwem ze strony Stalina było pozostawienie Polsce części Puszczy Białowieskiej. 2 sierpnia 1944b siedzibą PKWN stał się Lublin. Manifest stwierdzał, że:

a) PKWN jest legalną, tymczasową władzą wykonawczą narodu,

b) działa na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku,

c) podstawą bezpieczeństwa ma być sojusz ze Związkiem Radzieckim

d) do Polski miało powrócić na zachodzie: Pomorze i Śląsk Opolski,

e) zamierzono przyłączyć Prusy Wschodnie - granica zachodnia miała się oprzeć o Odrę,

f) zapowiadano reformę rolną oraz odbudowę szkolnictwa,

Do góry