Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej. Naczelnym dowódcą został gen. Michał "Rola" Żymierski - jego zastępcą generałowie, Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki. Rozbudowa armii był utrudniona z powodu wyniszczenia kraju, braku koni.

Radzieckie władze i komuniści przystąpili do walki z AK. Odbyły się liczne aresztowania. W końcu 1944 Wojsko Polskie liczyło 286 tysięcy żołnierzy. Komenda Główna AK miały nadzieje uzyskać z biegiem czasu kontrolę nad wojskiem. Niestawienie się do poboru groziło rozstrzelaniem, wstąpienie do nowo tworzonej armii i pójście na front chroniło przed aresztowaniem przez radzieckie organy bezpieczeństwa..

Do góry