Ocena brak

Polska pierwszych Piastów - WŁADYSŁAW HERMAN

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Nowy władca zmienił całkowicie orientację w polityce zagranicznej i przeszedł do obozu cesarskiego, rezygnując z korony królewskiej. Władysław Herman rozdzielił pomiędzy swoich synów Wielkopolskę i Kujawy - dla Zbigniewa, a Kraków, Sandomierz i Śląsk - dla Bolesława. Sobie Władysław zostawił Mazowsze i władzę zwierzchnią.

W pięć lat po śmierci Władysława w 1107 r. Zbigniew uciekł do Niemiec, po wcześniejszej wojnie braci. Uzyskał on poparcie cesarskie i w 1109 r. na Polskę spadł najazd cesarza Henryka V. Ostatecznie cesarz wycofał się, chociaż miał przewagę wojsk Bolesław Krzywousty oparł się najazdom korzystając z podjazdowego sposobu walki Bolesława Chrobrego. W późniejszych latach to jest 1116 r. i 1121 - 1122 r. Bolesław systematycznie podbijał Pomorze. Po podbiciu na terenach Pomorza przeprowadzono ponowną chrystianizację i utworzono biskupstwo w Kamieniu. Do potwierdzenia praw metropolitarnych doprowadziło spotkanie Bolesława z cesarzem Lotarem III w 1135 r. Bolesław Krzywousty, aby nie dopuścić do walk bratobójczych, uwzględnić interesy wszystkich spadkobierców i zachować jedność państwa przed śmiercią ustanowił seniorat.

Oznaczało to, że tron obejmować będzie najstarszy syn wśród braci ojca. Senior miał swoją dzielnicę ze stolicą w Krakowie, a reszta ziem Polskich była podzielona pomiędzy synów Krzywoustego, przekazywane dziedzicznie z ojca na syna. Bolesław Krzywousty zmarł w 1138 r., a data jego śmierci uważana jest za koniec wczesnośredniowiecznej piastowskiej monarchii i początek rozbicia dzielnicowego, czyli stałej decentralizacji państwa, przezwyciężonej dopiero w początku XIV w.

Podobne prace

Do góry