Ocena brak

Polska pierwszych Piastów - KRYZYS PAŃSTWA POLSKIEGO

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Zdobycze terytorialne przynosiły Polsce wiele korzyści, ale także były ciężarem dla reszty społeczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa było coraz mniejsze wraz ze wzrostem terenów Polski i nieustannych wojen, toczonych ze zmiennym szczęściem. Gospodarka panująca powszechnie oznaczała brak handlu między poszczególnymi regionami i nie prowadziła do powstania więzi pomiędzy nimi. Mieszko II nie zdołał odeprzeć w 1031 r. najazdu cesarz Konrada oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego.

Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły Niemcom, a Grody Czerwieńskie Rusi. Czechy odzyskały Morawy, a Węgry dostały Słowację. W kraju doszło do konfliktu pomiędzy przedstawicielami dynastii, podczas którego Mieszko II opuścił kraj. Nie odzyskał już władzy królewskiej. Po śmierci Mieszka doszło do załamania aparatu państwowego. W 1039 r. na Wielkopolskę najechał książę czeski Brzetysław, uprowadzając jeńców, uwożąc wielkie łupy, a także złożone jeszcze przez Chrobrego w katedrze w Gnieźnie relikwia św. Wojciecha. Jednocześnie podporządkował sobie Śląsk.

Podobne prace

Do góry