Ocena brak

Polska pierwszych Piastów - BOLESŁAW CHROBRY

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prus, patronował również misji chrystianizacyjnej, którą podjął w 997 r. wygnany z Pragi biskup Wojciech. Kiedy Wojciech zginął, Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki i umieścił je w Gnieźnie. W 1000 r. w Gnieźnie odbył się zjazd pomiędzy Bolesławem, a Ottonem III, podczas której Otton III przekazał Bolesławowi diadem i włócznie św. Maurycego, co oznaczało wstępną zgodę na koronację. W czasie zjazdu Otton III ogłosił fundację arcybiskupstwa w Gnieźnie, a także trzech biskupstw w Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu.

Ponadto biskup Poznański Unger został dożywotnio wyłączony spod władzy Gniezna. Wkrótce po zjeździe Otton III zmarł, a jego następcą został Henryk II, który nie uznawał ugody z Polską. W 1002 Bolesław zajął podporządkowane wcześniej cesarstwu tereny Łużyc, Milska i Miśni. W rok później wmieszał się w konflikt dynastii Przemyślidów, wkroczył do Pragi, zajął Czechy, Morawy i Słowację. Henryk II podjął wyprawę w 1005 r., która zakończyła się porażką Bolesława. Pod Poznaniem zawarto pokój na mocy, którego Bolesław stracił większość zdobytych poprzednio ziem. W latach 1007 - 1013 trwała druga faza wojny. Bolesław zajął ponownie Milsko i Łużyce. W latach 1015 - 1018 doszło do dalszych walk, ale tym razem wojskom niemieckim nie udało się wygrać z Bolesławem.

Podczas pokoju w Budziszynie w 1018 r. Polska zyskała Milsko i Łużyce, a w Miśni cesarz zobowiązał się osadzić margrabiów przyjaznych Polsce i obiecał posiłki na planowaną przez Bolesława wyprawę na Kijów. Bolesław wykorzystując spór o tron pomiędzy Rurykowiczami podjął wyprawę na Kijów, która zakończyła się sukcesem. Chrobry wywiózł z Kijowa duże łupy, a wracając zajął dodatkowo Grody Czerwieńskie. Bolesław tuż przed śmiercią, wykorzystując kolejne bezkrólewie w niemczech, w 1025 r. koronował się na pierwszego króla Polski. Od razu po śmierci Bolesława na króla koronował się jego syn Mieszko II.

Podobne prace

Do góry