Ocena brak

Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Konserwatyzm ukształtował się latach 30’ Jednym ze współtwórców konserwatyzmu w Galicji by Antoni Zygmunt Helcel. zalicza się do konserwatyzmu ewolucyjnego, którego protoplasta był Edmunt Burke.

Innym znanym twórca konserwatyzmu galicyjskiego był Józef Szujski-. Uważał on, że nie można odrzucać zmiany bo jest ona konieczna. Konserwatyści bazowali na tradycji, mówili o podporządkowaniu dążeń ludzkich interesowi społecznemu, opowiadali się za silnym pragmatyzmem politycznym, wysuwali na czoło zasady hierarchii społecznej, uznawali własność prywatną, uznawali tradycję i religię katolicką za czynniki utrwalające harmonię i ład.

Do grupy konserwatystów należeli twórcy Krakowskiej Szkoły Historycznej Szkoła dokonywała przeglądu historii Polski, rozbiorów i obwiniała za nie Polaków, zwłaszcza reformatorów i rewolucjonistów. Analizowali przyczyny utraty niepodległości i wyrażali opinie. Mieli także negatywny stosunek do powstań. Popierali Kościół, przejawiali dość sporą tolerancje religijną, żądali przestrzegania zasad etyczno-religijnych w życiu osobistym i publicznym. Jednostka miała być podporządkowana państwu i społeczeństwu. Konserwatyści nie przewidywali w najbliższym czasie odzyskania przez naród polski niepodległości.. Uważali, że trzeba współdziałać z zaborcami, po wybuchu I wojny światowej wysuwali postulat zjednoczenia Polski pod berłem caratu.

Konserwatyzm był ruchem antyliberalnym i antydemokratycznym. Odrzucał demokrację parlamentarną i ostro zwalczał zasadę powszechności i proporcjonalności prawa wyborczego.

Najoptymalniejszy model ustroju politycznego dostrzegał w systemie monarchicznym.

Konserwatyzm niechętny był obozowi narodowodemokratycznemu.Występowali przeciwko industrializacji, uważając że odrywa ona masy od swoich korzeni. Ideałem dla konserwatystów była Polska niepodległa, ziemiańska i katolicka.

Uważali, że właściwy kierunek rozwojowi może zapewnić tylko szlachta i to ona powinna przewodzić społeczeństwu polskiemu.

W okresie II RP konserwatyzm to grupka małych partyjek, które naciskały na władze, aby nie dopuszczono do reformy rolnej.

Do góry