Ocena brak

Polscy przedstawiciele

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

J.M. Bocheński:

„Ku filozoficznemu myśleniu” (1986), „Sto zabobonów”(1987), „Marksizm-leninizm - nauka czy wiara (1987), „Między logiką a wiarą” (1988), „O patriotyzmie” (1989), „Logika religii”(1990), „Współczesne metody myślenia” (1992), „Podręcznik mądrości tego świata” (1992), „Wspomnienia” (1993), „Sens życia” (1993).

J. Salamucha, J. Woroniecki, P. Chojnacki, K. Michalski, S. Świeżawski,

A.M. Krąpiec:

Metafizyka”, „Ja-człowiek”, „Realizm ludzkiego poznania”.

Podobne prace

Do góry