Ocena brak

POŁOŻENIE ŻOŁĄDKA

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Żołądek wypełnia znaczną część podżebrza lewego i nadpępcza. Podobnie jak kształt żołądka nie jest stały, również jego położenie jest zmienne w zależności od stanu wypełnienia, pozycji ciała, wieku i sąsiednich narządów. Przestrzeń, którą zajmuje żołądek, nazywamy komorą żołądka. W zależności od stanu wypełnienia komora zwiększa się lub zmniejsza, przy czym okrężnica poprzeczna sąsiadująca z żołądkiem stanowi ruchomy człon komory. Podczas oddychania i zależnie od podstawy ciała cała komora przesuwa się wraz z żołądkiem. Większa część żołądka położona jest na lewo od linii pośrodkowej ciała, tylko odźwiernik zachodzi na stronę prawą. Długa oś żołądka biegnie od góry, strony lewej i od tyłu ku dołowi, na prawo oraz do przodu, krzywizną mniejsza skierowana jest bardziej ku tyłowi, krzywizna większa bardziej do przodu cześć dolna wzdłuż krzywizny większej (kolano żołądka) przylega do przedniej ściany brzucha.

W stosunku do kośćca w ułożeniu ciała na grzbiecie wpust żołądka znajduje się na lewo od linii pośrodkowej na wysokości 10 kręgu piersiowego; w rzucie na przednią ścianę klatki piersiowej miejsce to odpowiada nasadzie wyrostka mieczykowatego mniej więcej na szerokość 1,5 palca na lewo od mostka. W pionowej postawie ciała wpust położony jest niżej, na wysokości 11 kręgu piersiowego. Krzywizna mniejsza w swej części górnej biegnie przeważnie równolegle do kręgosłupa na lewo od linii pośrodkowej. Odźwiernik (w ułożeniu ciała na grzbiecie) znajduje się po prawej stronie 1 kręgu lędźwiowego w stosunku do żeber jest on położony około 2—3 szerokości palców poniżej przyczepu mostkowego 7 żebra prawego w pionowej postawie ciała zstępuje o jeden, najwyżej o dwa kręgi niżej. Dno (sklepione) żołądka, które podchodzi pod lewe sklepienie przepony sięga ku górze do poziomu 5 przestrzeni międzyżebrowej lub do 6 chrząstki żebrowej nieco poniżej wierzchołka serca. Położone jest ono ku tyłowi i bocznie od miejsca, gdzie serce spoczywa na przeponie. Te bliskie stosunki topograficzne tłumaczą wpływ, jaki może wywierać na serce silnie wypełniony żołądek uciskając na przeponę. Poprzez przeponę dno żołądka graniczy również z lewą zatoką żebrowo-przeponową opłucnej. Najniższy punkt żołądka odpowiada wysokości 2 kręgu lędźwiowego w poziomej pozycji ciała. W pionowej postawie żołądek opuszcza się do 3 lub 4 kręgu lędźwiowego.

W ułożeniu na brzuchu żołądek przesuwa się ku przedniej ścianie brzucha, w ułożeniu na grzbiecie — odsuwa się od niej.

W stosunku do pępka położenie dolnego bieguna żołądka waha się w granicach paru szerokości palców powyżej lub poniżej niego.

U kobiet żołądek zstępuje nieco niżej niż u mężczyzn (o szerokość 1—2 palców), ale na ogół w położeniu stojącym nie przekracza linii łączącej najwyższe punkty grzebieni kości biodrowych więcej niż na szerokość 3 palców.

W wieku starczym żołądek ustawiony jest niżej niż w wieku średnim; dotyczy to głównie odźwiernika; różnica wysokości wynosi 4—6 cm. Nienormalne opuszczenie żołądka (opadnięcie żołądka, gastroptosis), jak i trzew w ogóle (opadnięcie trzew, entćroptosis) przypominają zmiany w wieku starczym.

Podobne prace

Do góry