Ocena brak

Położenie wyrostka robaczkowego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Wyrostek robaczkowy również pod względem położenia jest bardzo zmienny. Za położenie typowe możemy uznać, takie, w którym wyrostek 1) zwiesza się swobodnie nad brzegiem miednicy małej; krzyżuje się on wtenczas z naczyniami biodrowymi wspólnymi; w położeniu tym może się znajdować w najbliższym sąsiedztwie pęcherza, a u kobiety — w sąsiedztwie jajnika. W innych przypadkach wyrostek może się układać 2) do przodu lub 3) do tyłu od jelita ślepego (zakątniczo); może być również położony 4) bocznie od jelita ślepego, często przyrośnięty do otrzewnej ściennej i umocowany w tym położeniu. Niejednokrotnie wyrostek robaczkowy 5) kieruje się ku górze i przyśrodkowo, zajmując różne położenie w kącie między jelitem ślepym i końcowym odcinkiem jelita krętego. Szczególne znaczenie dla powstawania ropni zakątniczych czy w zapaleniach wyrostka ma zakątnicze położenie wyrostka z wtórnym zrośnięciem się z tylną ścianą brzucha; trudno go wtedy odnaleźć. Przebieg taśm jelita ślepego, które, jak wyżej wspomniano, zbieżnie kierują się ku ujściu wyrostka, wskazuje drogę ku niemu. Położenie wyrostka robaczkowego zależne jest również od położenia jelita ślepego. W wysokim położeniu tego ostatniego znajdowano 6) czasem długi wyrostek, który układał się wtedy wzdłuż nasady krezki jelita cienkiego i był do niej przyrośnięty. Tylko w rzadkich przypadkach wyrostek robaczkowy biegnie w osi jelita ślepego; jego ujście jest przesunięte przeważnie w stronę przyśrodkową.

Podobne prace

Do góry