Ocena brak

Położenie wątroby

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Wątroba położona jest w górnej części jamy brzusznej. Przeważna część wątroby leży na prawo od płaszczyzny pośrodkowej, część znacznie mniejsza po stronie lewej. Wątroba wypełnia i) podżebrze prawe, 2} znaczną część okolicy nadpępcza i 3) górną część podżebrza lewego do linii sutkowej lewej. Jest ona położona pod przeponą, która ją kopulasto przykrywa, i powyżej żołądka oraz jelit.

Podobne prace

Do góry