Ocena brak

Położenie poprzeczne i skośne płodu

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Określenie. W położeniach poprzecznych i skośnych oś długa krzyżuje się z osią macicy pod kątem prostym lub ostrym (częstość występowania ok. 0,75%). Położenia skośne są stanem przejściowym. Podczas porodu zmieniają się na poprzeczne, rzadziej na podłużne.

Przyczyny. Ze strony matki: niestosunek między główką a miednicą, najczęściej miednice ścieśnione, wielowodzie, ciąża mnoga, guzy macicy, macica łukowata, dwurożna, łożysko przodujące. Położenie poprzeczne częściej występuje u wieloródek.

Ze strony płodu: zniekształcenie płodui utrata prężności tkanek płodu na skutek jego śmierci wewnątrzmacicznej.

Rozpoznanie. Badaniem zewnętrznym stwierdzamy: brzuch wypuklony na boki, dno macicy na pępku lub nieco powyżej. Główka płodu na jednym z talerzy kości biodrowych, nad' wchodem brak dużej części przodującej, tętno płodu najlepiej słyszalne w okolicy pępka.

Badaniem przez pochwę lub odbytnicę w początkowym okresie porodu przy zachowanym pęcherzu płodowym nie wyczuwa się niczego. Po odejściu wód, jeśli akcja porodowa trwa jakiś czas, wyczuwamy najczęściej bark, czasem pępowinę, rzadziej miednicę płodu.

Przebieg porodu. Często obserwujemy lejową jgjkcję porodową, przedwczeine odejście wód płodowych. W miarę postępu porodowego bark przedni płodu zaklinowuje się we wchodzie, do pochwy wpada rączka, nierzadko pępowina, macica obkurcza się dookoła płodu. Poród samoistny donoszonego płodu jest niemożliwy. Jeśli bóle są mocne, dochodzi do pęknięcia macicy/"

Objawy zagrażającego pęknięcia macicy: nadmierne rozciągnięcie i bolesność dolnego odcinka macicy, pierścień graniczny przesuwa się ku górze w okolicę pępka i przebiega skośnie.

Przy płodach małych lub martwych poród może odbyć się siłami natury przez:

1.    Samoistny obrót i Wydalenie płodu (evolutio spontanea). Obok główki ześlizguje się do kanału rodnego kolejno miednica pło-: du, nóżki, barki, wreszcie na końcu rodzi się główka.

2.    Poród zdwojonym ciałem (partus con-duplicato corpore). Najpierw rodzi się zaklinowany bark, potem równocześnie główka i tułów, na koniec kończyny dolne.

Rokowanie. Jeśli pomoc jest udzielana w niewłaściwym czasie, to śmiertelność wynosi do 5% wśród wszystkich rodzących, a płodów — do 60%.

Postępowanie. Ciężarna, u której stwier-jg dzono położenie poprzeczne płodu, powinna być hospitalizowana jeszcze przed rozpoczęciem porodu. Przy zachowanym pęcherzu płodowym u wieloródek staramy się zmienić położenie poprzeczne lub skośne na położenie główkowe przez wykonanie ' obrotu zewnętrznego i ułożenie ciężarnej lub rodzącej na tym boku, po którego stronie znajduje się główka. U pierwiastek lepiej od razu wykonać cięcie cesarskie.

Po przedwczesnym pęknięciu pęcherza płodowego i rozwarciu przynajmniej na 2 palce, jeśli istnieje dobra ruchomość płodu i macica nie jest obkurczona, możemy wykonać obrót wewnętrzny „na nóżkę’^" ściągi; nięcie nóżki przez szparę sromową i obciążenie jej. Jednak z powodu dużej śmiertelr ności po tych zabiegach korzystniej będzie wykonać od razu cięcie cesarskie. W położeniu poprzecznym zaniedbanym przy żywym płodzie wykonujemy cięcie cesarskie pod osłoną antybiotyków, natomiast jeśli płód jest martwy — rozkawalenie i dekapitację.

 

Podobne prace

Do góry