Ocena brak

Położenie okrężnicy poprzecznej

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Położenie okrężnicy poprzecznej jest zmienne osobniczo, jak również w zależności od położenia ciała, ruchów oddechowych i stanu wypełnienia. Powierzchnia górna na ogół przylega i) do wycisku okrężniczego wrątroby, 2) do pęcherzyka żółciowego (możność przebicia się kamieni żółciowych do okrężnicy) i 3) do krzywizny żołądka większej. Powierzchnia tylna przylega 1) do części zstępującej dwunastnicy i 2) do głowy trzustki, z którymi się częściowo zrasta oraz 3) do nerki lewej, przechodząc w zgięcie śledzionowe. Powierzchnia dolna przylega do pętli jelita cienkiego, na których spoczywa jak na poduszce; pętle te mogą wciskać się do tyłu od okrężnicy. Powierzchnia przednia przykryta jest siecią większą, która oddziela okrężnice od ściany przedniej tułowia i od przepony.

W zwykłych warunkach najniższy punkt okrężnicy poprzecznej leży w okolicy pępka; w opuszczonym położeniu żołądka okrężnica poprzeczna może zwieszać się znacznie niżej, zależnie od długości i długości swej krezki, o czym wspominaliśmy poprzednio.

Podobne prace

Do góry