Ocena brak

Położenie miedniczki

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Miedniczka i kielichy nerkowe położone są w zatoce nerkowej i przeważnie tylko wierzchołek miedniczki w przejściu w moczowód wy-scije z wnęki nerkowej. Miedniczka leży mniej więcej na wysokości wyrostka kolczystego i kręgu lędźwiowego czyli na poziomie przestrzeni między wyrostkami żebro-wvnii i i 2 kręgu lędźwiowego (po stronie lewej nieco wyżej, po stronie prawej nieco niżej). Ku górze kielichy dochodzą nieco powyżej 12 żebra, ku dołowi sięgają wysokości 3 kręgu lędźwiowego. Od płaszczyzny pośrodkowej miedniczka oddalona jest mniej więcej o 5 cm. Wierzchołek miedniczki nerki prawej przylega do części zstępującej dwunastnicy, nerki lewej do trzustki a nieraz do zgięcia dwunastnicza-jelitowego. Między te narządy wciskają się oczywiście naczynia nerkowe, biegnące do przodu od miedniczki. W obrazie rentgenowskim cień prawej nerki leży przyśrodkowo od pola, które odpowiada pęcherzykowi żółciowemu.

Podobne prace

Do góry