Ocena brak

Położenie jelita ślepego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Jelito ślepe położone jest zazwyczaj w prawym dole biodrowym na mięśniu biodrowo-ledźwiowym. Najniższy punkt dna jelita ślepego położony jest mniej więcej pośrodku więzadła pachwinowego.

W wielu przypadkach jelito ślepe zwisa swobodnie nad brzegiem miednicy małej, a nawet może zstępować do miednicy małej i stykać się czy to z pętlami miednicznymi jelita cienkiego, czy z narządami miednicy. Stosunki te tłumaczą się tym, że jelito ślepe zazwyczaj jest całkowicie pokryte otrzewną i w związku z tym jest ruchome (caecum mobile). Znane są przypadki, w których jelito ślepe stanowiło zawartość lewostronnej przepukliny udowej. W rozwoju osobniczym jelito ślepe stosunkowo późno zstępuje ku dołowi; tym się tłumaczą przypadki wysokiego położenia kątnicy, np. powyżej grzebienia kości biodrowej czy też nawet pod powierzchnią dolną, wątroby, jako objawy powstrzymania rozwoju. Duże znaczenie praktyczne mają przesunięcia jelita ślepego wraz z wyrostkiem robaczkowym, jakie mogą mieć miejsce w czasie ciąży; okrężnica wstępująca może się wtedy układać prawie poprzecznie, a jelito ślepe zbliża się do powierzchni dolnej wątroby. Te czasowe zmiany położenia pojawiają się dopiero począwszy cavum peritonuei od 4—5 miesiąca ciąży, kiedy macica zaczyna występować ponad płaszczyznę wchodu miednicy.

Podobne prace

Do góry