Ocena brak

Położenie jelita cienkiego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zgodnie z ogólnie przyjętym opisem pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń ograniczoną od góry i z obu boków okrężnicą wstępującą, /stępującą i poprzeczną wraz z jej krezką; również miednica mała zawiera pętle w zależności od stanu wypełnienia jej narządów. Zazwyczaj przykrywają one również jelito ślepe, okrężnicę wstępującą i zstępującą, rzadziej okrężnicę poprzeczną. Od przodu i z boków przykrywa je w zmiennym stopniu sieć większa. W miednicy małej części jelita cienkiego układają się u mężczyzny między pęcherzem i odbytnicą, u kobiety między macicą i odbytnicą, przylegają one również do pozostałych narządów miednicy, do jajników, do okrężnicy esowatej po stronie lewej, do wyrostka robaczkowego po stronie prawej. Układ i położenie pętli jest osobniczo bardzo różne i zmienne w zależności od położenia ciała, oddechu, jak również wielkości i położenia narządów sąsiednich. Na ogół daje się stwierdzić, że pętle położone przy okrężnicy poprzecznej przebiegają poziomo i poprzecznie; natomiast pętle po obu stronach kręgosłupa układają się bardziej podłużnie. Najbardziej zmienny jest przebieg pętli w okolicy pępkowej. Na ogół pętle położone po lewej stronie i pętle części górnej okolicy pępkowej należą do jelita czczego, pętle ułożone po stronie prawej kręgosłupa i pętle miednicy małej — do jelita krętego (Stopnicki). W dwóch miejscach jelito ruchome jest przytwierdzone bezpośrednio do tylnej ściany brzucha: i) w przejściu dwunastnicy w jelito czcze na lewyui obwodzie 2 kręgu lędźwiowego (zgięcie dwunastniczo-jeli-towe) i 2) w przejściu jelita krętego w jelito grube w dole biodrowym prawym. U płodu jama miednicy małej jest słabo rozwinięta i nie zawiera jeszcze pętli jelitowych; dopiero wkrótce po urodzeniu w przestrzeni tej układają się pętle jelita krętego, a mianowicie te, które mają długą krezkę i wskutek tego dużą ruchomość.

Podobne prace

Do góry