Ocena brak

Położenie jajowodu

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Jajowód leży w górnym brzegu więzadła szerokiego macicy i w związku / ivm powleczony jest otrzewną. Przylegający do niego cienki i przeświecający górny odcinek więzadła szerokiego macicy położony powyżej krezki jajnika i więzadła właściwego jajnika tworzy krezkę jajowodu . Obie blaszki krezki ściśle przylegają do siebie. Miedzy nimi znajdują się tętnice i żyły, naczynia chłonne oraz włókna nerwowe przeznaczone dla jajowodu i jajnika, wreszcie niektóre pozostałości embrionalne, jak nadjajnik i przyjajnik, z którymi zapoznamy się niebawem. Połączenie jajowodu z macicą oraz jego krezka służą do umocowania jajowodu; jest to jednak umocowanie słabe wskutek czego jajowód, zwłaszcza zaś bańka i lejek >.1 silnie ruchome i bardzo zmienne w swym położeniu.

Wyżej opisane położenie jajowodu zależne jest zarówno od długości i wężowatości przebiegu samego jajowodu, jak również od ustawienia więzadła szerokiego macicy, rezki jajowodu i macicy oraz od położenia jajnika. Zależnie od tych stosunków występować może silna asymetria przebiegu między stroną prawą a lewą. Bardzo często srezka jajowodu, o ile jest dostatecznie długa, wraz z jajowodem może całkowicie zakrywać jajnik od tyłu. Takie ustawienie jajowodu i jego krezki należy uważać za logiczne, a więc za najkorzystniejsze położenie dla przeprowadzania jaja. ponieważ wtedy krezka jajowodu chroni powierzchnię jajnika przed zetknięciem się  pętlami jelita cienkiego i wtedy też powstaje kaletka jajnikowa, przez którą komórka jajowa może być bezpośrednio przeprowadzona do lejka jajowodu.

Podobne prace

Do góry