Ocena brak

Położenie jajników

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Po ukończeniu ontogenetycznych zmian położenia jajniki, prawy i lewy, układają się wewnątrzotrzewnowo w części bocznej jamy miednicy; układają się one do przodu od odbytnicy i ku tyłowi od więzadła szerokiego macicy. Zwykle znajdujemy je około 2 cm do przodu od stawu krzyżowo-biodrowego i około i cm poniżej wchodu miednicy. Przeważnie oba jajniki nie leżą ściśle symetrycznie, lewy zazwyczaj nieco bardziej do przodu niż prawy.

W niektórych przypadkach jajnik naśladując jądro w jego ontogenetycznej migracji zstępuje czy do kanału pachwinowego, czy też niżej aż do warg sromowych większych. Od takiego wrodzonego przemieszczenia, które może występować wspólnie z przepukliną pachwinową, należy odróżniać przemieszczenie nabyte powstałe w związku z wytworzeniem się innego rodzaju przepukliny, jak przepukliny udowej czy zasłonowej.

Podobne prace

Do góry