Ocena brak

Położenie i torebka ślinianki podszczękowej

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Ślinianka podszczękowa jest pokryta z zewnątrz powięzią szyi powierzchowną (blaszką zewnętrzną), mięśniem szerokim szyi i skórą. Jest ona położona, jak już wspomniano, w tylnej części trójkąta podżuchwowego pod przeponą jamy ustnej (m. żuchwo wo-gnykowym), objęta torebką łącznotkankową. W przekroju czołowym nia ona> kształt mniej więcej trójkątny; podstawa trójkąta skierowana jest ku żuchwie, wierzchołek ku kości gnykowej. Górno-boczna powierzchnia gruczołu przylega bezpośrednio do wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy poniżej kresy żuchwowo-gnykowcj (przyczepu m. żuchwowo-gnykowego); wytwarza ona na żuchwie słaby wycisk, dołek podszczękowy (fovea submaxillaris); powierzchnia ta jest pozbawiona silniejszej osłonki łącz no tkankowrej. Dolno-boczna powierzchnia pokryta jest blaszką zewnętrzną powierzchownej powięzi szyi. Powierzchnia przyśrodkową gruczołu przylega do mięśnia żuchwowo-gnykowego i do mięśnia gnykowo-językowrego; jest ona przykryta cienką blaszką wewnętrzną powierzchownej powięzi szyi. Powierzchowna powieź szyi powyżej kości gnykowej rozdwaja się, blaszka

zewnętrzna pokrywa dolno-boczną powierzchnię gruczołu, natomiast blaszka wewnętrzna wyścieła jej powierzchnię przyśrodkową. Ślinianka podszczękowa leży więc w komorze kostno-włóknistej, utworzonej od góry i boku przez ścianę kostną trzonu żuchwy, od dołu i od strony przyśrodkowej przez obie rozdwojone blaszki powierzchownej powięzi szyi, tworzące torebkę gruczołu. Zależnie od swej wielkości ślinianka podżuchwowa może przekraczać granice trójkąta podżuchwowego i wtedy pokrywa część brzuśca tylnego mięśnia dwubrzuścowego i róg większy kości gnykowej, sięgając do wyrostka szyjnego przyusznicy.

Gruczoł ten może przekraczać trójkąt podżuchwowy również i w innym kierunku. Ściana przyśrodkowe komory gruczołu, utworzona przez blaszkę wewnętrzną powierzchownej powięzi szyi, ma szczelinowaty otwrór na brzegu tylnym mięśnia żuchwowo-gnykowego, między tym mięśniem a mięśniem gnykowo-językowym; otwór ten łączy komorę gruczołu podżuchwowego z okolicą podjęzykową. Przez szczelinę te wnika wypustka gruczołu podszczę-kowego —wyrostek górny — wraz z przewodem .gruczołu dokoła okalając tylny brzeg mięśnia żuchwowo-gnykowego do okolicy podjęzykowej i przy-Icgając do tylnego końca gruczołu podjęzykowego. Dzięki temu ślinianka podjęzykową i podszczękowa tworzą jedną masę gruczołową, która haczykowato, w kształcie leżącej litery U, zagina się dokoła tylnego brzegu mięśnia żuchwowo-gnykowego; ślinianka podjęzykową wraz z górnym wyrostkiem ślinianki podszczękowej leży powyżej mięśnia żuchwowo-gnyko-wcgo, główna część ślinianki podszczękowej zaś poniżej tego mięśnia.

Podobne prace

Do góry