Ocena brak

Położenie i przebieg okrężnicy wstępującej

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Okrężnica wstępująca ma przebieg mniej więcej pionowy. Rozpoczyna się ona w dole biodrowym prawym. Jej powierzchnia tylna w części dolnej leży na mięśniu biodrowym, nad grzebieniem biodrowym układa się w rowku utworzonym przez mięsień lędźwiowo-udowy i mięsień czworoboczny lędźwi i dochodzi do końca dolnego nerki prawej. Do przyśrodkowej powierzchni okrężnicy wstępującej przylega częściowo mięsień lędźwiowTo-udowy, częściowo pętle jelita cienkiego; powierzchnia boczna styka się ze ścianą jamy brzusznej. Jeżeli okrężnica wstępująca jest pusta, to jej powierzchnię przednią pokrywają pętle jelita cienkiego; w stanie wypełnienia przykryta jest tylko częściowo pętlami jelita, a poza tym styka się z przednią ścianą brzucha. Położenie okrężnicy wstępującej zależne jest również od położenia jelita ślepego. Jeżeli to ostatnie leży w miednicy małej, okrężnica wstępująca przebiega skośnie w dole biodrowym prawym; jeżeli jelito ślepe położone jest wysoko, okrężnica wstępująca może być krótka lub może przebiegać w lekkich skrętach. Na położenie jej, tak samo jak na położenie pozostałych części okrężnicy, wpływa lównież postawa ciała i ruchy oddechowe.

Podobne prace

Do góry