Ocena brak

Położenie gruczołów przytarczowych

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Gruczoły przytarczowe leżą na powierzchni tylnej płata bocz-nego gruczołu tarczowego w pobliżu jego brzegu tylno-przvśrodkowrego, przeważnie w obszarze rozgałęzień t. tarczowej dolnej. Są one objęte luźną tkanką łączną powięzi tarczowej na zewnątrz od torebki gruczołu tarczowego. Czasem przylegają one ściśle do torebki, czasem znajdują się w większym od niej oddaleniu. W zależności od tego dają się one z mniejszą lub większą łatwością oddzielić od torebki i przy wyłuszęzaniu gruczołu tarczowego są więc narażone w różnym stopniu. Prawie nigdy oba gruczoły nie leżą ściśle symetrycznie. W pobliżu całego brzegu tylno-przyśrodkowego tarczycy inogą one występować bardzo zmiennie.

Podobne prace

Do góry