Ocena brak

Położenie geopolityczne Polski

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Obecne terytorium Polski zostało ustalone po II wojnie światowej:

- granica zachodnia ustalona na konferencji w Poczdamie w 1945 roku i ratyfikowana w 1950 roku przez ówczesne NRD. W 1991 roku potwierdziło ją Zjednoczone Państwo Niemieckie. Nysa Łużycka, Odra, linia na zachód od Szczecina i Świnoujścia.

- granica wschodnia z ówczesnym ZSSR ustalona i wytyczona

w 1945 roku. W 1951 roku korekta granicy z ZSSR - Polska oddaje Sokal, w zamian za Ustrzyki Dolne.

- granica północna - naturalna (wybrzeże Bałtyku), lądowa ustalona w 1958 roku - podzielona Zalew Wiślany na część polską i radziecką.

- granica południowa z byłą Czechosłowacją - jej przebieg zgodny z tym z 1938 roku. Grzbiet Sudet, Brama Orawska, Karpaty.

Sąsiedzi Polski:

Niemcy - Czechy - Słowacja - Ukraina - Białoruś - Litwa - Rosja

Współczynnik rozwinięcia granic: 1 km/ 90 km2 powierzchni

Obszar Polski: 312 682 km2

Łączna długość granic: 3520 km

Granica morska: 528 km

Długość linii brzegowej: 788 km

Polska położona jest między Morzem Bałtyckim a Sudetami i Karpatami

W dorzeczu Wisły i Odry.

Morskie wody wewnętrzne (zatoki, zalewy): 1.9 km2

Morze terytorialne (pas morza o szerokości 12 mil): 8.7 km2

Zajmujemy 9 miejsce w europie pod względem powierzchni.

Rozciągłość: pół - poł: 649

wsch - zach: 689

Najdalej wysunięte punkty:

- północ: Przylądek Rozewie 54 50 N

- południe: szczyt Opołonek 49 N

- wschód: zakole Bugu koło Horodla 24 10 E

- zachód: zakole Odry koło Cedyni 14 10 E

Rozciągłość równoleżnikowa powoduje występowanie 40 minutowej różnicy czasu lokalnego miedzy skrajnymi punktami.

Rozciągłość południkowa powoduje różnicę wysokości Słońca nad horyzontem i długości dnia. Na północy kraju w lecie dzień jest dłuższy o ponad godzinę w stosunku do południa kraju, natomiast zimą krótszy.

Na terenie Polski leży geometryczny środek Europy.

Podobne prace

Do góry