Ocena brak

Położenie gardła

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Gardło, narząd nieparzysty i symetryczny, położone jest do przodu od kręgosłupa szyjnego.

Ku górze gardło przyczepia się do podstawy czaszki i przy czep ten skierowany ku nozdrzom tylnym ogranicza sklepienie gardła (fornix pkaryngis); ku dołowi gardło przechodzi w przełyk na wysokości dolnej granicy krtani (chrząstki pierścień i owa tej); w stosunku do kręgów granica dolna gardła sięga mniej więcej do 6 kręgu szyjnego.

Ściana tylna gardła stanowi zamkniętą powierzchnię bez otworów. Luźna tkanka łączna pozagardłowa łączy ją z powiezią przedkręgową szyi pokrywającą głębokie mięśnie szyi, więzadło podłużne przednie kręgosłupa i trzony kręgów szyjnych.

Ściana przednia przebita jest trzema otworami. Otwór górny (nozdrza tylne), przedzielony tylnym brzegiem lemiesza na część prawą i lewą, prowadzi do jamy nosowej, środkowy do jamy ustnej, dolny do krtani. Ściana przednia jest więc niezupełna, utworzona tylko przez przegrodę nozdrzy tylnych, przez podniebienie miękkie, nasadę języka i ścianę tylną krtani.

Bocznie gardło graniczy z tętnicami szyjnymi wspólnymi i wewnętrznymi, żyłami szyjnymi wewnętrznymi, rogami większymi kości gnykowej i płytkami chrząstki tarczowatej.

Odpowiednio do trzech otworów położonych w ścianie przedniej gardła dzielimy je schematycznie na trzy części lub piętra: górne— część nosową gardła (pars nasalis pharyngis s. eaimm pharyngonasale s. epipharynx), środkowe — część ustną gardła (pars oralis pharyngis s. cavum pharyngoorale s. meso-pharyńx) i dolne—cześć krtaniową gardła (pars laryngea pharyngis s. camim pharyngolaryngeum s. hypopharynx). Granicę części nosowej i ustnej stanowi podniebienie miękkie, które w chwili napięcia opiera się tylnym brzegiem o tylną ścianę gardła oddzielając zupełnie od siebie te dwie części. Część środkowa i dolna ani w stanic spoczynku, ani podczas ruchu nic są od siebie oddzielone. Umowną granicę między nimi tworzy płaszczyzna pozioma biegnąca nieco powyżej trzonu kości gnykowej.

Podobne prace

Do góry