Ocena brak

Położenie dwunastnicy

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Podobnie jak kształt, również położenie dwunastnicy jest bardzo zmienne.

W pozycji leżącej na grzbiecie część górna dwunastnicy pod-kowiastej zazwyczaj rozpoczyna się nieco na prawo od trzonu i kręgu lędźwiowego. Jeżeli żołądek jest średnio lub silnie wypełniony, część górna przebiega prawie zupełnie strzałkowo od przodu do tyłu; jeżeli jest opróżniony, przybiera kierunek bardziej poprzeczny. Część zstępująca układa się po stronie prawej kręgosłupa na wysokości 2 kręgu lędźwiowego i zgięcie dwunastnicy dolne leży na wysokości 3 kręgu lędźwiowego; na tej wysokości część pozioma krzyżuje kręgosłup. Część wstępująca dochodzi do zgięcia dwunastniczo-jelitowego, które układa się na lewym obwodzie 2 kręgu lędźwiowego; w tym punkcie rozpoczyna się nasada krezki jelita cienkiego. W pozycji leżącej dwunastnica obejmuje więc 1 i 2 kręg lędźwiowy.

W czasie oddychania dwunastnica przesuwa się; w krańcowych przypadkach różnica poziomu może wynosić dwa kręgi. W wieku starczym opuszcza się ona ku dołowi wraz z naczyniami; dolny punkt pętli dwunastnicy może sięgać do wzgórka.

W postawie stojącej dwomastnica zstępuje o wysokość 1—2 kręgów niżej. Część górna układa się na poziomie 2 lub połowy 3 kręgu lędźwiowego, część pozioma dochodzi do 4 lub nawet do 5 kręgu lędźwiowego. Zgięcie dwoinastniczo-j elito we ulega najmniejszym zmianom położenia, zstępując nieznacznie poniżej 2 kręgu.

Podobne prace

Do góry