Ocena brak

Położenie części miednicznej moczowodu

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Z punktu widzenia topograficznego oprócz krótkiego odcinka śródściennego, o którym wspominaliśmy wyżej, w części miednicznej moczowodu możemy odróżnić odcinek ścienny (pars pariełalis) przylegający do ściany miednicy małej i odcinek trzewny (pars uisceralis) przylegający do pęcherza, choć długość obu tych części stale się zmienia zależnie od stanu wypełnienia pęcherza. Topografia części miednicznej jest obustronnie syTnctryczna z wyjątkiem miejsca skrzyżowania z naczyniami biodrowymi, o czym mowa była poprzednio, i oczywiście różna u obu płci.

U mężczyzny odcinek ścienny części miednicznej moczowodu przebiega do przodu od t. biodrowej wewnętrznej i przyśrodkowo od nerwu i naczyń zasłonowych. \a poziomie kolca kulszowego odcinek ścienny przechodzi w odcinek trzewny, który kieruje się przyśrodkowo do dna pęcherza, gdzie styka się z górnym końcem pęcherzyka nasiennego; przed wejściem w ścianę pęcherza, mniej więcej w połowie długości części trzewnej lub nieco bliżej końca, moczowód krzyżuje pod kątem prostym nasieniowód, który biegnie powyżej i do przodu od niego. W całym swym przebiegu u obu płci część miedniczną. podobnie jak część brzuszna, leży zaotrzewnowo, częściowo na bocznym i tylnym obwodzie zachyłka przy-od byt niczego otrzewnej.

kobiety odcinek ścienny moczowodu przebiega na ogół podobnie jak u mężczyzn, do przodu od t. biodrowej wewnętrznej i przyśrodkowo od nerwu i naczyń zasłonowych; w odcinku tym biegnie on również przyśrodkowo od t. macicznej oraz wzdłuż tylnego brzegu jajnika. Odcinek trzewny przechodzi przez przymacicze między obu blaszkami więzadła szerokiego macicy złączony z jego blaszką tylną  mniej więcej w odległości 2 cm od szyjki macicy krzyżuje t. maciczną, która teraz biegnie do przodu i ku górze od niego. Przebieg ten po obu stronach macicy przez luźną tkankę łączną bogatą w naczynia i węzły chłonne ma znaczenie praktyczne przy usuwaniu macicy. Dalej moczowód kieruje się do przodu i ku dołowi do swego ujścia na dnie pęcherza. \'a lym odcinku styka się on z przednią ścianą po. chwy poniżej cieśni macicy, tak że zgłębnik wprowadzony do moczowodu daje się wyczuć badaniem przez pochwę, jak również dają się wyczuć kamienie nerkowe,-które tu uwięzły.

U obu płci stosunek moczow odu do odbytnicy jest luźny. Nawet wypełniona bańka odbytnicy zazwyczaj nie styka się z m oczowodem nieznacznie od niego oddalona. Końcowy odcinek części trzewnej moczowodu u obu płci opleciony jest gęstym splotem żvlnvm co oczywiście ma znaczenie w zabiegach operacyjnych.

Podobne prace

Do góry