Ocena brak

Położenie części brzusznej moczowodu

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Wzdłuż całego swego przebiegu moczowód leży zaotrzewnowo przy czym część brzuszna tak silnie skleja się z otrzewną ścienną, że usuwając ją z łatwością można równocześnie usunąć moczowód. Część brzuszna moczowodu leży na m. lędżwiowo-udowym i jego powięzi objęta luźną tkanką łączną ostrzeni zaotrzewnowej, a w obrębie odcinka przynerkowego — tkanką tłuszczową torebki nerki. Powierzchnię tylną moczowodu krzyżuje nerw płciowo-udowy biegnący na 11lędźwiowo-udowym. W przypadkach chorobowych ucisk moczowodu na ten ncrw może wy%voływać dotkliwe bóle promieniujące w kierunku jądra i uda. Mniej więcej na wysokości 4 kręgu lędźwiowego moczowód pod ostrym kątem krzyżuje na-cZVnia jądrowe lub jajnikowe, które biegną do przodu od niego, poniżej zaś w przejściu w część miedniczną moczowód krzyżuje naczynia biodrowe wspólne w bliskości ich podziału : po stronie prawej miejsce skrzyżowania leży nawet zwykle nieco bardziej do przodu i prawy moczowód nie krzyżuje już naczyń biodrowych wspólnych tak jak lewy, lecz często naczynia biodrowe zewnętrzne; obustronnie moczowód przebiega do przodu od tych naczyń. Naczynia okrężnicze lewe na drodze do okrężnicy zstępującej krzyżują od przodu lewy moczowód; przy odnajdywaniu go zachodzi obawa przecięcia tych naczyń. Moczowód prawy może prawie stykać się z ż. główną dolną. Z trzew do odcinka przynerkowego moczowodu przylega od przodu po stronie prawej część zstępująca dwunastnicy, po stronie lewej zgięcie dwunastniczo-jelitowe. Poniżej moczowód krzyżuje z prawa linię nasady krezki jelita cienkiego, z lewa linię nasady krezki okrężnicy esowatej. Po stronie prawej więc moczowód daje się odnaleźć powyżej i poniżej nasady krezki jelita cienkiego, przy czym należy odsunąć pętle jelita cienkiego względnie kiszkę ślepą, po stronie lewej—okrężnicę esowatą. Do odnalezienia moczowodu lewego służyć może zwłaszcza zachyłek międzyesowaty, gdyż moczowód przebiega zwykle w tylnej ścianie zachyłka. Z dużym prawdopodobieństwem moczowód daje się odnaleźć u dołu przy wejściu do miednicy małej, gdzie oddalony jest mniej więcej o 3 cm od wzgórka.

Podobne prace

Do góry