Ocena brak

Położenie bańki nasieniowodu

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Obie bańki położone przyśrodkowo od pęcherzyków nasiennych leżą miedzy dnem pęcherza a odbytnicą; biegną one zbieżnie ku podstawie gruczołu krokowego. Odcinek dna pęchcrza położony między obu bańkami i nic pokryty otrzewną przylega do ściany odbytnicy; jest to wspomniany już trójkąt odby tniczo-pęcherzowy albo pole między-bańkowe (trigonum rectovesicale s. area interampullaris). Przez odbytnicę wyczuwalne są bańki, jak również pęcherzyki nasienne. Górne odcinki baniek, oraz wierzchołki pęcherzyków nasiennych przykrywa otrzewna zagłębienia odbytniczo-pęcherzowego.

Podobne prace

Do góry