Ocena brak

Położenie 4 ujść serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Położenie 4 ujść serca w stosunku do siebie  w prawidłowym położeniu serca jest takie, że oba ujścia żylne leżą niżej niż ujścia tętnicze, przy czym prawe nieco niżej i więcej do przodu niż lewe. Ze wszystkich 4 ujść ujście żylne lewe leży najbardziej ku tyłowi. Powyżej ujść żylnych znajdują się ujścia tętnicze; lewe, ujście aorty bezpośrednio wyżej i do przodu od obu ujść żylnych, natomiast prawe, ujście pnia płucnego, leży powyżej ujścia aorty, nieco do przodu i w lewo od niego. Tym samym między oba ujścia przedsionkowo-komorowc a ujście pnia płucnego wciska się ujście aorty; w związku z tym wewnątrz komory prawej między obu prawymi bardziej odległymi od siebie ujściami widzimy do światła komory prawej wpuklający się wał mięśniowy, tzw. grzebień nad komo rowy (crista suprauenlricularis), podczas kiedy oba ujścia lewe bezpośrednio przylegają do siebie; dlatego też w komorze lewej twór podobny do grzebienia nadkomorowego nie występuje.

Podobne prace

Do góry