Ocena brak

Północnoeuropejski model samorządu terytorialnego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • E.Page i M.Goldsmith – podział na dwa modele władz lokalnych i regionalnych, opartych na relacjach między władzami lokalnymi i centralnymi – modele północny i południowy.

 • Kryteria podziału:

 1. Zakres pełnionych funkcji

 2. Swoboda podejmowania decyzji

 3. Intensywność kontaktów z władzami centralnymi

 • Cechy modelu północnego:

 1. Szeroki zakres wykonywanych funkcji

 2. Duża swoboda podejmowania decyzji

 3. Mała intensywność kontaktów z władzami centralnymi

 4. Mniejsza liczba szczebli samorządowych

 5. Mniejsza liczba jednostek samorządowych

 6. Większe rozmiary jednostek samorządowych

 • Silne skorelowanie tych cech

 • Duży zakres kompetencji i swoboda decyzyjna + odpowiednie środki finansowe = warunki nie wymagające częstych kontaktów z rządem centralnym.

 • Warunki pozwalają często na ograniczenie szczebli samorządowych (do dwóch lub jednego)

 • Duże terytorialne i ludnościowo jednostki samorządowe

 • Ten typ samorządów występuje w: Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Podobne prace

Do góry