Ocena brak

Polityka zagraniczna Polski

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Podstawowym celem polskiej polityki zagranicznej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,suwerenności i niezależności państwa oraz zapewnienie maksymalnie sprzyjających warunków międzynarodowych(zewnętrznych)dla rozwoju wewnętrznego we wszystkich dziedzinach.W nowej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej po 1989 roku, kiedy kraj uzyskał pełną niezależność i suwerenność, Polska poszukuje własnej strategii bezpieczeństwa.Jej ramy zostały określone przez komitet obrony kraju w dniu 2 XI 1992r. W dokumentach o nazwie:”Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz „Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej”.Polska ma uregulowane stosunki wojskowe ze wszystkimi sąsiadami oraz wieloma innymi państwami.Zostały określone zasady współpracy wojskowej.

Polska pragnie uczestniczyć w kontynentalnym systemie bezpieczeństwa, w ramach istniejących instytucji międzynarodowych.Obecnie Polska jest zagrożona z każdej strony bezpośrednio,co rzadko zdarzało się w jej historii.Potencjalnymi zagrożeniami mogą być:-długotrwały nacisk polityczny ze strony innych państw, lub pojedyńczo państwa,posługujących się metodami politycznymi,gospodarczymi, psychologicznymi;-długotrwała destabilizacja na bliskim wschodzie powodująca np.: masowy napływ uchodżców;-załamanie stabilizacji gospodarczej i politycznej powodujące chaos i anarchię,zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.Polska politryka zagraniczna musi uwzględniać 3 przedziały czasowe, widzieć i realizować interes kraju w krótkim dystansie,średnim i długoterminowym(strategicznym).Na tym tle można ustalać prawidłowo priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Są nimi obecnie następujące:-dążenie do możliwie szybkiego wejścia polski do Unii Europejskiej;-budowanie dobrych,przyjaznych stosunków ze wszystkimi sąsiadami i wspieranie procesów demokratyzacji wschodnich sąsiadów bez wtrącania się w ich sprawy wewnętrzne i bez nastawiania jednych przeciwko drugim;-dalsze uczestniczenie w rozbudowie wszystkich form współpracy regionalnej;-intensywnie rozwijanie stsunków gospodarczych z wszystkimi liczącymi się państwami świata.Te priorytety są traktowane jako równoważne i wzajemne się wspierające.

Podobne prace

Do góry