Ocena brak

Polityka zagraniczna: cechy specyficzne

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

1.Polityka zagraniczna państwa jest jego polityką zewnętrzną. Każde państwo pełni 2 podstawowe funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka państwowa w obu tych sferach ma za zadanie urzeczywistnienie tych podstawowych interesów

2.Polityka zagraniczna ma swą specyfikę nie jest to jedna ze szczegółowych polityk państwowych. Specyfika ta wynika z faktu decentralizacji md. środowiska państwa. Szanse realizacji polityki zagranicznej uzależnione są od racji środowiska md., który nie podlega państwu prowadzącemu politykę. Skuteczna polityka uwarunkowana jest przez potencjał danego państwa, potencjały państw z którymi utrzymuje stosunki- kompromis, sprzeczności interesów.

3.Polityka zagraniczna odzwierciedla interesy narodowe a także interesy wewnątrzpaństwowe grup społecznych.

4.Polityka zagraniczna to proces formułowania nie tylko systemu celów wewnętrznych ale metod i środków ich realizacji. Środki realizacji : dyplomatyczne, ideologiczne, militarne, ekonomiczne.

5.Polityka zagraniczna to proces realizacji przyjętych celów za pomocą środków dyplomatycznych.

6.Państwa prowadzą 2 typy polityki zagranicznej: aktywną lub pasywną.

Podobne prace

Do góry