Ocena brak

Polityka wobec państw UE

Autor /Kate Dodano /09.04.2011

 

W latach 90-tych przyspieszono proces integracji gospodarczej Polski z krajami Unii Europejskiej. W celu wsparcia procesu reform polityczno-gospodarczych w krajach post komunistycznych zawiesiły one ilościowe ograniczenia w imporcie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem nakierowywania się na handel z krajami UE było również podpisanie w grudniu 1991r. Układu Europejskiego, który wszedł w życie a początku 1994r. Zgodnie z nim w ciągu dziesięciu lat stopniowo wprowadzano wolny handel artykułami przemysłowymi przy zachowaniu zasady asymetrii (członkowie UE szybciej znosili cła) oraz zasady standstill (nie pogarszanie warunków handlu za wyj. szczególnych okoliczności).

Podobne prace

Do góry