Ocena brak

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Mussoliniego

Autor /Miron Dodano /18.10.2011

Wewnętrzna: zmniejszenie bezrobocia dzięki robotom publicznym, w przmyśle wprowadzono rozbudowane i gwarantowane przez państwo ustawodawstwo socjalne, w rolnictwie zwiększono produkcję dzięki modernizacji i likwidacji nieużytków. Ożywienie w całej gospodarce w wyniku wzrostu produkcji w przemyśle zbrojeniowym. Zawarcie porozumienia z papieżem. Traktat laterański i konkordat na mocy których papież uzyskiwał suwerenność na obszarze Watykanu. (1929) (40 ha).

W zamian Pius XI wraz z kościołem poparł państwo faszystowskie.

Zewnętrzna: Związek Austrii i Węgier, protektoriat nad Albanią.

Włochy opanowują grecką wyspę Korfu. Sprawa trafia do Ligii Narodów, ale Mussolini odrzucił jej ingerencję i wymusił na rządzie Greckim spełnienia wszystkich żądań terytorialnych.

Podobne prace

Do góry