Ocena brak

Polityka w Polsce XX wieku - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 – 1949 miał „podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego”, środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być:

a) wyrównanie szkód wojennych,

b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju,

c) wszechstronne wykorzystywanie wybrzeża morskiego,

d) rozszerzenie udziału kraju w gospodarce światowej,

e) wzrost wydajności pracy.

W sferze oświaty plan przewidywał obo _kowe nauczanie w zakresie szkoły podstawowej_RI˝211; rozbudowa sieci szkół.

Podobne prace

Do góry