Ocena brak

Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Biura podróży i ich zadania w turystyce.

Autor /jamendo Dodano /14.08.2005

Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego.

Turystyka – ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż 1 rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.

K. Przecławski, który twierdzi, że w szerokim znaczeniu turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym ( przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym).
Pilot wycieczek zagranicznych świadomy podstawowych funkcji i skutków, jakie turystyka wywołuje, powinien ja zrozumieć jako: ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem życia, a także wielorakie skutki wynikające z interakcji zachodzących między organizatorami, a usługodawcami turystycznymi, społecznościami terenów odwiedzanych oraz samymi podróżnymi, o ile głównym celem wyjazdu nie jest działalność zarobkowa w danej miejscowości.

Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego:
Sektor bazy noclegowej – obejmuje funkcjonowanie wszystkich rodzajów bazy noclegowej wykorzystywanej dla potrzeb przemysłu podróży i turystyki w tym : hotele, motele, pensjonaty, senatoria, schroniska itp.

BIURA PODRÓZY I ICH ZADANIA W TURYSTYCE .

Biuro podróży – to nazwa przypisywana przedsiębiorstwu ( firmie) , w której załatwia się wszystkie sprawy związane z wycieczką, a właściwie z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania najczęściej kojarząca się z wyjazdami zagranicznymi.

Możemy powiedzieć, że biuro podróży jest to podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie:
- organizowania
- realizowania
- sprzedawania
- usług niezbędnych dla podróżującego jak i sprzedaży usług towarzyszących i komplementarnych.

Działalność biura podróży – polegająca na organizowaniu różnego rodzaju usług tworzących wspólnie „pakiet podróży” ( często nazywana – „inclusive tour” lub podróż zryczałtowana) i sprzedaż go klientom, musi podlegać unormowaniom prawnym.
Biuro podróży tworzące „ pakiet podróży” występuje w stosunku do „ pakietu” nie jako pośrednim pomiędzy poszczególnymi usługodawcami ( hotelami, liniami lotniczymi, restauracjami) lecz jako twórca nowej usługi, którą sprzedaje za nową cenę obejmującą koszt wszystkich połączonych usług oraz koszt własny. Jego odpowiedzialność sprawdza się do odpowiedzialności za nowo wytworzony produkt.

Unia Europejska w dyrektywie 314 z dnia 3. 06.1990 Sformułowała obowiązek biura podróży zawierającego umowy z klientami:
Sejm ustalił o tę dyrektywę Ustawę o Usługach Turystycznych, która weszła w życie 1.07.1998r.

Podobne prace

Do góry