Ocena brak

Polityka okupacyjna ZSRR w Niemczech

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

a) Wstęp identyczny jak w 10. ZSRR widziało Niemcy jako scentralizowane państwo unitarne.

b) Związek Radziecki od samego początku przywiązywał znacznie większą wagę do wojskowego, ideologicznego i politycznego znaczenia okupacji Niemiec. Jako kraj dużo biedniejszy niż USA, i dodatkowo bardzo zniszczony przez wojnę ZSRR nie było w stanie zainwestować w odbudowę gospodarki niemieckiej. Wręcz odwrotnie – łupili gospodarkę wschodnich Niemiec – możliwość demontażu maszyn niemieckich były jednym z czołowych postulatów ZSRR podczas konferencji.

c) ZSRR przeprowadziło szybko całkowitą demilitaryzację swojej strefy połączoną z wywozem technologii i maszyn. Dodatkowo nalegali aby takie działania były jak najszybciej uczynione w pozostałych strefach.

d) Denazyfikacja - błyskawiczne usunięcie nazistów ze wszystkich wpływowych stanowiskach w oświacie, gospodarce i administracji. Jednocześnie „wyłapywano” jednostki, które mogły się przydać reżimowi komunistycznemu – fachowców i naukowców z wielu wysoko rozwiniętych dziedzin, zazwyczaj związanych z wojskiem: w dziedzinie rakiet, lotnictwa itp. Ogólnie postawiono przed sądem 16 572 osoby, 12 807 skazano ( 2x więcej niż w trzech alianckich sektorach razem wziętych ), w tym 118 na śmierć.

e) Międzynarodowy Trybunał Wojskowy (08.VIII.1945) – w międzynarodowej formie powstał głównie pod wpływem ZSRR. Nie były dla nich tak bardzo istotne fakty łamania praw człowieka, lecz propagandowa wartość procesów, oraz demonstracja przeciwko deformacji stosunków międzynarodowych. Prace toczyły się od 20.09.45 do 01.10.46. Skazano 19zbrodniarzy, w tym 12 na śmierć.

g) Demokratyzacja – szybkie umożliwienie działania partiom antyfaszystowskim, wspieranie komunistów, powstanie Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności ( IV 1946 ), która przystąpiła do tworzenia Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych oraz przygotowania wyborów do parlamentów krajowych ( jesień 46 ) Próby skłonienia do współpracy socjaldemokratów niemieckich z zachodu – zakończone nie powodzeniem.

h) Dekartelizacjaszybka i skuteczna.

i) W 1947r wstrzymano wysyłki do ZSRR z stref zachodnich w ramach reperacji. Dlatego też ZSRR ze stref zachodnich otrzymało tylko 12.5 mln dol.

j) ZSRR wielokrotnie domagało się aby SKR i Rada Ministrów Spraw Zagranicznych dokonały kontroli wykonania postanowień konferencji przez aliantów. Ci od 1947r zaczęli przyznawać się że wielu rzeczy nie zrobili ale nie zamierzali tego zmieniać.

Podobne prace

Do góry