Ocena brak

POLITYKA KADROWA

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Poszczególne etapy procesu kadrowego: -Planowanie zasobów ludzkich obejmuje śr. okres od 6m. do 5 lat.. Ma zapewnić ciągłe i stosowne zaspokajanie potrzeb kadrowych w organizacji. Posługujemy się : analizą czynników wew., jak obecne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników, - Nabór kandydatów.

- Dobór. Wiąże się z oceną i wyborem spośród kandydatów. - Wprowadzenie do pracy. Nowych przedstawia się kolegom, zapoznaje z obowiązkami, informuje się o zasadach i celach organ. - Szkolenie i doskonalenie.

- Ocena efektywności. Porównuje się wyniki z normami lub celami określonymi dla stanowiska obejmowanego przez danego pracownika. - Przenoszenie. Ozn. przesunięcie pracownika do innej pracy, na inny szczebel organizacyjny lub na inne stanowisko - Odejście pracownika. To rezygnacji z pracy, zwolnienia lub przejścia na emeryturę.

Rola działu kadr Planowanie zasobów ludzkich - Planowanie dla zaspokojenia przyszłych potrzeb. Ilu ludzi, o jakich kwalifikacjach będzie potrzebnych aby organizacja mogła funkcjonować - dla zapewnienia równowagi w przyszłości. Ilu spośród obecnie zatrudnionych będzie nadal pracować w organizacji. - rekrutacji i doboru lub redukcji. - doskonalenie. Jak należy pokierować szkoleniem i ruchem poszczególnych osób w organizacji, aby zapewnić jej ciągły dostęp do doświadczonego personelu. PROGNOZOWANIE polega na przewidzeniu potrzeb kadrowych niezbędnych do utrzymania wzrostu i wykorzystaniu przyszłych możliwości. PRZEGLĄD ZASOBÓW LUDZKICH

- ocenia istniejące zasoby ludzkie organizacji (kwalifikacje i efektywność). - opracowanie szczegółowego planu następstwa lub tablicy kadry rezerwowej AWANSE są najważniejszym sposobem uznania efektywności, jednak nie należy awansować kogoś kogo się w pełni nie wykorzysta jego silnych stron. Nawet sprawiedliwe mogą stwarzać wiele problemów. Pominięci przy awansach często czują się urażeni co wpływa na ich morale i wydajność. Powinny być jawne

Podobne prace

Do góry