Ocena brak

Polityka jako walka klasowa

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Karol Marks (1818-1883) definiował politykę jako konflikt między wielkimi grupami społecznymi przede wszystkim między klasami ekonomicznymi, które różni stosunek do środków produkcji. Koncepcja marksowska dostrzegała w polityce przede wszystkim konflikt interesów w makroskali; podziały klasowe przebiegają w przekroju całego w całego społeczeństwa politycznego. Przedmiotem o jaki toczy się zasadniczy konflikt w społeczeństwie klasowym jest władza państwowa.

Polityka dotyczy władzy państwowej, ponieważ państwo stanowi podstawowy instrument panowania klasy posiadającej środki produkcji nad klasą, która sprzedaje siłę roboczą i stanowi obiekt wyzysku. „Polityka jest procesem, w którym klasy o antagonistycznych interesach walczą aby zdobyć, utrzymać, lub mieć wywrzeć wpływ na władzę państwową” (Callinicos, 2006 : 60). Konflikt polityczny jest cechą społeczeństwa klasowego, a nie każdego społeczeństwa społeczeństwie bezklasowym nie realnych podstaw dla istnienia stosunkow politycznych.

Podobne prace

Do góry