Ocena brak

Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego

Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011

I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski . Promował on rozwój przemysłu : tkackiego ( Warszawa , Łódź ) , sukienniczego ( Zgierz ) , wydobywczego ; powstała Szkoła Górnicza w Kielcach . W kwestii włościańskiej : rząd popierał oczynszowanie włościan w dobrach narodowych , które były sprzedawane , więc ...

Popierano budowę dróg . Sprowadzano obce kapitały , obcych rękodzielników . Z tym okresem związane są początki przemysłowej Łodzi .

Poprzedni ministrowie niezbyt dobrze radzili sobie z polityką finansową Królestwa . Jeden z nich żądał np. redukcji armii i zniesienia płatności urzędów . Ratunku dla finansów Królestwa upatrywał w dotacjach finansowych ze skarbu cesarskiego . To groziło utratą suwerenności Królestwa . Sytuacja zmieniła się , kiedy ministerstwo skarbu objął Ksawery Drócki - Lubecki . Co on zrobił dla zrównoważenia budżetu ?

a)

1. sprzedaż dóbr narodowych

2. wprowadzenie monopoli od dóbr powszechnego użytku roli , wódki , loterii

3. bezwzględnie egzekwował zaległe podatki wystawiając dłużników na licytację

b)

1. założył Bank Gospodarczy

2. powołał Towarzystwo Kredytowe

3. ( skarb ) zostawił nadwyżki budżetowe

1822 - 1830 - wtedy był ministrem .

II . Polityka oświatowa

Początkowo Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego znajdowała się w gestii ministra Loży Masońskiej Stanisława Kostki - Potockiego , co przesądzało o antyklerykalnym charakterze rządów tego ministra ( 1815 - 20 ) . Zasługi :

1. Powstał Uniwersytet Warszawski , Politechnika Warszawska , biblioteka

2. Rozbudował system szkół elementarnych

3. Podwojono liczbę nauczycieli

Szkoły były utrzymywane ze składek przymusowych . Jego antyklerykalna działalność spotkała się ze sprzeciwem episkopatu , którego reprezentantem był biskup Jan Paweł Woronicz ( ... patriota ) . W 1820 r. minister został zdymisjonowany , jego następcą został Stanisław Grabowski , człowiek o poglądach klerykalnych i konserwatywnych . W miejsce przymusu składkowego wprowadził dobrowolność . Wtedy liczba szkół elementarnych spadła o połowę .

W początkowym okresie namiestnikiem Królestwa Kongresowego był gen. Józef Zajączek . Jak zmarł uprawnienia jego przejęła Rada Administracyjna . Nowosilcow był komisarzem carskim przy Radzie Administracyjnej . ( funkcja nie przewidziana przez konstytucję ) . Naczelnym wodzem armii K.K. był brat carski wielki książę Konstanty .

Podobne prace

Do góry