Ocena brak

Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Politykę dywidendy należy formułować w kontekście ogólnego celu przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja majątku akcjonariuszy. Decyzje dotyczące polityki dywidendy powinny być więc oparte na tym kryterium. Nie zawsze znaczy to dokonywanie maksymalnych wypłat dywidendy z osiągniętego dochodu, lepszym bowiem wariantem może być bardziej rentowne jest zastosowanie w samym przedsiębiorstwie istnieją 2 szkoły odnoszenia polityki dywidendy do ogólnej wartości firmy:

  1. dywidenda nie ma żadnego powiązania z wartością firmy – „Teoria nieistotności”

  2. dywidenda ma znaczenie dla wartości firmy – „Teoria istotności”

Midigliani i Miller sugerują, że jeśli inwestorzy chcą uzyskać bieżące dochody, mogą sprzedać część swoich udziałów na rynku, jednak z takimi transakcjami wiążą się pewne koszty, które będą mieć wpływ na ich wartość.

Charakter dochodu. Istnieje niepewność, co do kwot potencjalnych zysków kapitałowych z inwestycji sprawia, że zachodzi „jakościowa” różnica między dochodami otrzymanymi teraz w formie dywidendy, a równoważnym dochodom możliwym do uzyskania w przyszłości w postaci zysku kapitałowego.

Wahania rynkowe. Teoria M&M stwierdza, że równoważną dywidendzie kwotę dochodów można otrzymać w wyniku sprzedaży posiadanych akcji na rynku. Rynkowy poziom cen akcji pozostaje często poza kontrolą i bez związku z osiągnięciami przedsiębiorstwa. W efekcie może okazać się niemożliwe zrealizowanie jakiejś części jego udziału po bieżącej cenie rynkowej. Dlatego przynajmniej część korzyści powinna być wypłacana w formie dochodów bieżących. Zyski kapitałowe są korzystniej opodatkowane. Fakt ten powinien być brany pod uwagę gry optuje się na rzecz dochodów bieżących.

Podobne prace

Do góry