Ocena brak

Polityka cen

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Państwo oddziałuje na ceny i dochody. Cen nie ustala z małymi wyjatkami(ceny węgla, leków).

Wpływa przez politykę pieniężną – zwiększając/zmniejszając strumień pieniądza, oprocentowanie, co wpływa na inflację, a więc i na ceny. Polityka taniego pieniądza- wzrost wydatków państwa.

Wpływa przez politykę fiskalną – przez stawki podatku Vat, akcyzę.

Pozytywna strona oddziaływania państwa na ceny – przewidywanie fluktuacji cenowych.

Państwo wpływa na poziom i strukturę za pośrednictwem polityki pieniężnej, celnej, finansowej. Stabilizowanie cen – za pośrednictwem polityki pieniężnej, za pośrednictwem kształtowania popytu i podaży przez kupowanie i sprzedaż określonych towarów, tworząc rezerwy.

Podobne prace

Do góry