Ocena brak

POLITYKA ADMINISTRACYJNA - W państwie policyjnym

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Przedmiotem zainteresowania kameralistów była nie tylko racjonalna organizacja skarbowości, zapełnianie skarbca monarchy („kamery"), ale także szerokie ujmowanie spraw gospodarczych państwa stosownie do ekonomicznych założeń merkantylizmu. Wynikające z niego zalecenia, które dziś możemy określić jako składniki polityki gospodarczej, w końcu XVIII stulecia formułowano m.in., następująco: administracja państwa, posługując się ograniczeniami i reglamentacją miała chronić rynek wewnętrzny i tworzyć rezerwy towarowe.

- Z kolei policyści postulaty racjonalnego urządzenia państwa wiązali z doktryną prawa policji (ius politiae), uzasadniającej nieograniczone prawo monarchy absolutnego do wkraczania w sferę życia społecznego, aby zapewnić pomyślność i dobrobyt poddanym i stworzyć, jak to ówcześnie określano, państwo pomyślności.

- Policja oznaczała z jednej strony zapewnianie porządku i bezpieczeństwa życia ludzi (poddanych), z drugiej jednak, obejmowała stosowanie wszelkich dostępnych środków regulujących i reglamentujących działalność gospodarczą.

- Postulaty i zalecenia zawarte w pracach kameralistów i policystów nie tworzyły metodycznie odrębnej i spójnej polityki gospodarczej lub społecznej państwa absolutnego. Ale na ich podstawie formułowali wskazania, jak powin­na działać administracja państwa, wskazywali cele i środki ich osiągania, uprawiali więc, według dzisiejszych określeń, politykę administracyjną.

Podobne prace

Do góry