Ocena brak

POLITYKA ADMINISTRACYJNA - Podejście amerykańskie

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- „Wcześni giganci” z początków ubiegłego stulecia: W. Wilsona, F. J. Goodnowa, W. F. Willoughby i L. W. White, J. M. Gaus

- W podejściu amerykańskim inna jest płaszczyzna formułowania problemów, jest to płaszczyzna analizy mechanizmu władzy, nie zaś analizy roli i działania administracji w państwie (dominująca w europejskiej tradycji badawczej).

- Polityka określa wprawdzie zadania dla administracji, ale nie powinna mieć wpływu na poszczególne urzędy. Administrowanie to przede wszystkim spokojne, wolne od pośpiechu i nieustannych konfliktów, załatwianie rozmaitych spraw; najczęściej nie ma to nic wspólnego z dyskusyjnymi zagadnieniami konstytucyjnymi. Władza polityczna i władza administracyjna różnią się naturą legitymacji oraz sposobem działania.

- Pochodzące z demokratycznego wyboru organy władzy politycznej mają konstytucyjną legitymację do podejmowania suwerennych decyzji w sferze rządzenia; konstytucyjna pozycja organów administracji ma charakter pochodny i upoważnia je tylko do działania wykonawczego, w imieniu rządu. Postulując jak najbardziej przejrzyste rozgraniczenie polityki i administracji, autorzy ci zdawali sobie sprawę, że podział rozłączny i zupełny w praktyce nie jest możliwy, należy zatem jedynie dążyć do ścisłegop rzestrzegania zakresów uprawnień instytucji politycznych i administracyjnych.

Podobne prace

Do góry