Ocena brak

Politologia- POJĘCIE PAŃSTWA I DEFINICJA PAŃSTWA

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Politologia- POJĘCIE PAŃSTWA I DEFINICJA PAŃSTWA

Transkrypt

POJĘCIE PAŃSTWA I DEFINICJA 
PAŃSTWA
Politologia 1

POJĘCIE SŁOWA „PAŃSTWO
Starożytna Grecja ­ polis 
Państwa­miasta 
Hellada a polis

Rzym ufundowany
przez Romulusa

Tarkwiniusze
wypędzeni

753
509

I Triumwirat

II Triumwirat

60
44

MONARCHIA
CIVITAS, RES
PUBLICA
p.n.e.

IMPERIUM

  Średniowieczna Europa
2 terminy:
terra – ziemia lub 
regnum – królestwo 
XVI w. ­ lo stato (Niccolo 
Machiavelli ­ 1469­1527)
state, l’Etat i der Staat

Machiavelli o państwie
”Tam, gdzie zagrożone może być bezpieczeństwo 
państwa, nie może być mowy o zastanawianiu 
się, czy to, co musi być zrobione w obronie 
trwałości i bezpieczeństwa tego państwa jest 
słuszne czy niesłuszne, humanitarne czy 
okrutne, godne pochwały czy wstydliwe. 
Odsuwając na bok podobne rozważania należy 
nadać zdarzeniom taki przebieg, by zapewnić 
państwu przetrwanie i wolność”.

“Państwo”
XII w. ­ koronarzeczpospolita, królestwo, 
policja.
Polskie określenie państwo ­ XVIII/XIX w. 
Pochodzi od pan  (ma majątek i władzę).
XVIII/XIX to też okres pojawiania się państwa 
narodowego i wyznaczania pierwszych 
dokładnych granic.

Znaczenia terminu
Państwo ­ 2 odniesienia:
1.

2.

struktura organów władzy (ustrój) – 
znaczenie pochodzące bardziej od 
monarchii
wspólnota obywateli – znaczenie 
pochodzące od określeń republikańskich

Definicje państwa: Arystoteles 
(384­322 r pne)
p. to pewna wspólnota, 
organizacja różnych grup 
ludzi niezbędnych do jego 
istnienia. 

Św. Tomasz z Akwinu (1225­1274)
P. to społecznośc doskonała, 
samowystarczalna, niezależna i 
samorządna. 
Celem p. jest dobro wspólne, 
które wyraża się w zachowaniu 
pokoju i zapewnieniu 
powszechnej szczęśliwości 
doczesnej.

Georg Jellinek (1851­1911)
definicja trójelementowa: 
władza
2. ludność i 
3. terytorium
1.

Międzyamerykańska Konwencja o Prawach i 
Obowiązkach Państw z Montevideo (26 
grudnia 1933) – p. jako podmiot pr m­n 
powinno posiadać atrybuty:
1. Ludność
2. Terytorium
3. Rząd
4. Zdolność utrzymywania stosunków z 
innymi państwami.

Terytorium
Surowce
Pożywienie (roślinyzwierzęta
Ekspansja i obrona
Dzisiaj terytorium nie stanowi już tak bardzo 
o potędze, bo bogactwo i zasobność 
zwiazana jest z innymi kryteriami. 

Ludność
Liczba osób, które można powołać pod broń i liczba 
osób, które produkują (ręce do pracy). 
Dziś ­ technika, specjalizacja. 
P. zaludnione a niewielka rola – Bangladesz
Odwrotnie – Holandia czy Szwajcaria.

Władza
Zwierzchność, kompetencje do 
kontrolowania i zarządzania. 
Władza suwerenna = nieograniczona prawem 
„P. to ja” – Ludwik XIV
Konstytucjonalizacja władzy.

Zdolność do utrzymywania 
stosunków z innymi p.
= zdolność prawnomiędzynarodowa:
zawieranie umów m­n
utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i 
konsularnych
uczestniczenie w organizacjach m­n
odwoływanie się do pokojowych sposobów 
rozstrzygania sporów m­n
podejmowanie samoobrony
Członkostwo w ONZ.

Uznanie państwa
uznanie de jure: nota uznaniowa
uznanie de facto: np. stosunki konsularne, 
wymiana not, komunikacja

Dwie doktryny

Konstytutywna: p. istnieje, kiedy inne p. 
uznają, że ono istnieje, nadadzą mu 
osobowość pr. aktem uznania. 
Deklaratywna: liczy się to, że p. istnieje 
faktycznie, co jest niezależne od uznania i 
fakt istnienia jest znacznie ważniejszy od 
uznania. 

“Ale” do definicji p.
Obowiązek określenia terytorium (i granic): 
na świecie toczy się wiele sporów 
terytorialnych i granicznych, a nie podważa 
się państwowości takiego państwa. 

Suwerenność (władza suwerenna)
po II Wojnie Światowej państwa Bloku 
Wschodniego  nie były w pełni suwerenne, 
były satelitami ZSRR – hegemona. Miały 
ograniczoną suwerenność, a jednak nikt nie 
podważał ich państwowości.

Strona umów m­n
African National Congress nawiązał stosunki 
dyplomatyczne z niektórymi państwami, ale 
nie uznano go p., bo nie spełniał pozostałych 
wymogów państwowości.
BiH i Czerwony Krzyż

QUASI­P
 p. postkolonialne, które w wyniku 
dekolonizacji uzyskały status pr­m­n ale nie 
spełniają niektórych kryteriów 
państwowości.

UPADAJĄCE P. NARODOWE
upadek porządku pr i usług p. w szeregu p. 
wielonarodowościowych w Afryce i Europie. 
(Stąd konflikty etniczne.)

TERRA NULLIS
jedynym skrawek ziemi, który nie należy do 
żadnego p. i jest wyjęty spod kontroli 
jakiegokolwiek p. jest Antraktyka/Antarktyda.

Podobne prace

Do góry