Ocena brak

POLITOLOGIA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA - Wzorce naukowości politologii

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Pytanie o kryteria naukowości:

a) pytanie o właściwości badania (aspekt czynnościowy nauki),

b) pytanie o właściwości wiedzy (aspekt informacyjny nauki).Odpowiedź na te pytania przynosi analiza metodologiczna, ustalająca jak nauka jest uprawiana i jakie rezultaty przynosi (tj. jaki jest status metodologiczny danej dyscypliny).

Metodologia sensu largo = szczególna metanauka analizująca procedury badawcze i wiedzę naukową z epistemologicznego punktu widzenia, tzn. rozpatrująca naukę jako „drogę do poznawania świata” a nie jako zjawisko społeczne, wytwór ludzki czy sferę ludzkiej kultury.

Podobne prace

Do góry