Ocena brak

Polisacharydy - DEKSTRANY

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Są to polisacharydy wytwarzane przez drobnoustroje: Leuconostoc mesenteroides. Używa się ich wyłącznie do celów farmaceutycznych. Są płynem krwiozastępczym i w chirurgi stały się niezastąpione. Wykorzystuje się je w razie utraty znacznej ilości krwi w wyniku operacji chirurgicznych lub wskutek urazów. Pomocne są też w leczeniu oparzeń – ale wtedy występują w postaci 6% lub 10% roztworu przygotowanym w fizjologicznym roztworze soli.

Podobne prace

Do góry