Ocena brak

Polimialgia reumatyczna i zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic

Autor /demetrio Dodano /13.06.2014

Polimialgia reumatyczna i zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic są to odrębne jednostki chorobowe, jednak ze względu na częste współwystępowanie zostaną omówione łącznie. Ponad 60% zachorowań dotyczy płci żeńskiej, a ich liczba wzrasta wraz z wiekiem (u osób, które ukończyły 80 lat, jest 10 razy większa niż w 6. dekadzie życia).

Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic - zmiany zapalne (nacieki komórek jednojądrzastych i olbrzymich Langerhansa) powodują pogrubienie błony wewnętrznej, zwężenie światła naczynia i najczęściej umiejscawiają się w obrębie jednej z tętnic skroniowych. Pojawia się ból i przeczulica okolicy skroniowej głowy oraz obrzęk zajętej tętnicy. Objawy wynikają z niedokrwienia spowodowanego stanem zapalnym naczynia i mogą dotyczyć różnych narządów - w zależności od umiejscowienia zmian. W przypadku zajęcia tętnic nerwów wzrokowych i oka dojść może do najpoważniejszego powikłania - ślepoty. Kryteria diagnostyczne najczęstszej postaci zapalenia olbrzymiokomórkowego tętnic (rozpoznanie potwierdza występowanie co najmniej 3 symptomów) to: wiek powyżej 50 lat, OB > 50 mm po 1 godz., charakterystyczny wynik biopsji tętnicy, ból głowy, tkliwość tętnicy skroniowej i niewyczuwalne tętno w jej obrębie.

Objawy polimialgii reumatycznej dotyczą najczęściej obręczy barkowej, szyi i pasa biodrowego. Chorzy uskarżają się na ból i sztywność mięśni danego obszaru, mogą dołączyć się objawy stanu zapalnego stawów (ból, obrzęk, zaczerwienienie, ograniczenie ruchomości, czasami wysięk). Wskaźnikiem rozpoznania są: wiek powyżej 65 lat, OB > 40 mm/godz., sztywność poranna trwająca dłużej niż 1 godz., bolesność obręczy barkowej, utrzymywanie się dolegliwości ponad 14 dni.

Obu omawianym jednostkom chorobowym mogą towarzyszyć: gorączka, spadek masy ciała, depresja.

Leczenie jest długotrwałe:

W zapaleniu tętnicy skroniowej początkowo wysokie dawki glikokortyko-steroidów, stopniowo zmniejszane, stosuje się przez okres 1-2 lat.

W przypadku izolowanej polimialgii reumatycznej dawki glikokortyko-steroidów są mniejsze, a choroba ustępuje po około 6 miesiącach do 2 lat

 

Podobne prace

Do góry